Hydrocracker - Aliağa

Rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi senelik 5 milyon ton arttırılmıştır.